• home
  • Hypotheek oversluiten NHG.

Hypotheek oversluiten NHG.

Wanneer u een huis met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) koopt, dan staat het NHG fonds garant voor de lening die u afsluit. In het geval er dan iets zou gebeuren waardoor de woning met verlies moet worden verkocht, bijvoorbeeld als u uw baan verliest, of in geval van een relatiebreuk (en het niet meer kunnen opbrengen van de maandlasten), betaalt het NHG fonds de restschuld. Maar hoe zit dat nu wanneer u uw huidige hypotheek zonder NHG wilt oversluiten naar een hypotheek met NHG? In dit artikel bekijken we in welke situaties dat mogelijk is.

Situaties

Wanneer u wilt oversluiten naar een hypotheek met NHG, is dat mogelijk indien er sprake is van:

  • Kwaliteitsverbetering van de woning waarvoor de hypotheek wordt afgesloten
  • Relatie beëindiging of erfopvolging
  • Afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond

De voorwaarden voor bovengenoemde situaties zullen we hieronder verder toelichten.

Kwaliteitsverbetering

Voorwaarden oversluiten naar NHG hypotheekHet is mogelijk om uw huidige hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met NHG, wanneer dit is ten behoeve van een verbouwing, verbetering van de kwaliteit en/of het installeren van energiebesparende voorzieningen in/rondom de koopwoning. Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden:

  • U moet in het bezit zijn van een taxatierapport waarin de marktwaarde van de woning wordt vermeldt voor en na de kwaliteitsverbetering.
  • Het totaalbedrag van de bestaande hypotheek + de aanvullende lening + de bijkomende kosten mag niet boven de maximale NHG grens van € 265.000 uitkomen (let op: per 1 juli 2015 is dit € 245.000).
  • Indien de waarde van de woning lager ligt dan de bestaande hypotheek, dan kan maximaal de getaxeerde waarde van de woning voor verbouwing + de aanvullende lening + bijkomende kosten met NHG worden gefinancierd.
  • Wanneer de bestaande hypotheek hoger is dan de actuele marktwaarde van de woning, dan dient u het verschil af te lossen uit eigen middelen of uit een financiering zonder NHG. Indien het verschil wordt gefinancierd, dient deze last getoetst te worden als een overige financiële verplichting.
  • Het totaalbedrag van de kwaliteitsverbetering moet volledig in depot (bewaring) worden gehouden.
  • Het oversluiten van een lening met NHG is alleen mogelijk voor toekomstige kwaliteitsverbeteringen van de woning. U kunt dus alleen nota’s in de financiering meenemen die na de offertedatum zijn uitgebracht.

Relatie beëindiging of erfopvolging

Indien er sprake is van relatie beëindiging of erfopvolging, en het eigendom volledig wordt overdragen aan de persoon die in de koopwoning blijft wonen, moeten de andere hypotheeknemers worden uitgekocht. Ook in dit geval is het mogelijk om een hypotheek met NHG over te sluiten. Het bedrag van de restantschuld en het bedrag dat voor de woning moet worden betaald aan de vertrekkende partner of erfgenamen mag gezamenlijk niet meer bedragen dan de actuele marktwaarde van de woning.

Afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond

Het oversluiten van de lening is ook mogelijk bij de afkoop van erfpachtcanonverplichtingen of bij het verkrijgen van het recht van volle eigendom van de grond. In geval van afkoop van de erfpachtcanon mag de resterende duur van de erfpachtovereenkomst niet korter zijn dan de duur van de lening, tenzij uit de betreffende overeenkomst blijkt dat er een passende vergoeding voor de opstallen wordt gegeven.

VRAAG INFORMATIE AAN