• home
 • Nederlanders hebben moeite met hypotheekjargon.

Nederlanders hebben moeite met hypotheekjargon.

Ruim 40% van de Nederlanders die ooit eens een hypotheek heeft afgesloten of van plan is dit op korte termijn te gaan doen, heeft moeite met de bestaande hypotheekterminologie. Dit blijkt uit een onderzoek van De Hypotheker.

Het onderzoek, waarvoor meer dan 1000 Nederlanders werden ondervraagd, laat zien dat we maar weinig afweten van hypotheektermen en hypotheekvormen. “Bij het afsluiten van een hypotheek komt er in korte tijd veel op mensen af. De vele vaktermen maken het er dan niet makkelijker op," zegt Jan-Pieter Schrier namens de Hypotheker.

Top 10 onbekende hypotheektermen

Hieronder hebben we de top 10 van onbekende hypotheekvormen op een rijtje gezet. Maar alleen van een rijtje met moeilijke woorden wordt niemand natuurlijk wijzer. Daarom hebben we er maar meteen een korte uitleg van de termen bijgezet!

 • Bereidstellingsprovisie
 • Elke hypotheekofferte die u tekent heeft een beperkte geldigheid. Afhankelijk van uw hypotheekverstrekker varieert deze tussen de 2 en 12 maanden. Met bereidstellingsprovisie worden de kosten bedoeld die u aan uw hypotheekverstrekker moet betalen wanneer u uw huidige hypotheekofferte wilt verlengen. Dit wordt ook wel verlengingsprovisie genoemd.

 • Splitsingsakte
 • Wanneer een gebouw in meerdere appartementen wordt opgedeeld en deze appartementen aan verschillende kopers worden verkocht, wordt in de splitsingsakte vastgelegd hoe het stemrecht is verdeeld, en wat de rechten en plichten van de appartementseigenaren zijn. Zo’n splitsingsakte bevat doorgaans ook een splitsingstekening waarop te zien is welke delen van het gebouw gemeenschappelijk eigendom zijn, en welke delen privé eigendom zijn.

 • Bijleenregeling
 • Wanneer u uw oude woning verkoopt en een nieuwe woning koopt, en u overwaarde heeft van de oude woning, dan moet u deze overwaarde gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning. Wanneer u de overwaarde van uw oude huis niet gebruikt en in plaats daarvan geld bijleent voor de financiering van uw nieuwe woning, dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. Deze regeling is op 1 januari 2004 ingevoerd om mensen te stimuleren om de overwaarde van hun oude huis te gebruiken voor hun nieuwe huis.

 • Lineaire hypotheek
 • Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand een vast bedrag af. Doordat uw schuld en de rente elk jaar om laag gaan, geeft u dus geleidelijk steeds minder uit. Deze hypotheekvorm is ideaal voor mensen die risicoloos willen aflossen en snel van hun lasten af willen zijn.

 • Bouwrente
 • Bouwrente is som van een aantal kosten die u bij een nieuwbouwwoning moet betalen aan degene die de woning bouwt. De grond waarop de woning wordt gebouwd is doorgaans al opgekocht door de projectontwikkelaar, die ook de kosten voor het bouwen van de woning feitelijk voorschiet voor de koper. Daarom moet u hem een vergoeding betalen.

 • Depotrekening
 • Een depotrekening is een speciale bankrekening waarop een gedeelte van de hypothecaire geldlening wordt gestort. Dit geld wordt door de bank gebruikt om tussentijdse betalingen aan de aannemer te voldoen.

 • Eigenwoningforfait
 • Eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling die u betaalt voor het feit dat u een eigen woning heeft. U betaalt dus in principe voor uw woongenot. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van uw woning.

 • Annuïteitenhypotheek
 • Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit twee delen: de rente die u over uw lening moet betalen, en de aflossing van de lening. Hoewel u dus elke maand hetzelfde bedrag kwijt bent, verandert de verdeling van het bedrag geleidelijk. In het begin van de looptijd bestaat het grootste gedeelte van het maandbedrag uit rente, en een kleiner deel uit aflossing. In de loop van de tijd wordt een steeds groter deel voor de aflossing gebruikt, en een steeds kleiner deel voor de rente.

 • Overbruggingskrediet
 • Wanneer uw oude woning nog niet is verkocht, maar u wel alvast een nieuwe woning wilt kopen, kunt u aanspraak maken op het overbruggingskrediet om deze periode financieel te overbruggen. Het komt dus neer op een lening waarmee u uw nieuwe woning kunt financieren, totdat uw oude woning verkocht is.

 • Bankgarantie
 • Bij bankgarantie verklaart de bank een bedrag te zullen voldoen in het geval dat u als koper uw financiële verplichtingen niet nakomt. De bank staat dan dus borg voor u.

  VRAAG INFORMATIE AAN